Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
Naujienos · Įstatai · Narystė · Diskusijų forumas2023/02/05/ - 13:59
Navigacija
Naujienos
Įstatai
Narystė
Straipsniai
Siuntimai
Taisyklės
Diskusijų forumas
Web nuorodos
Naujienų kategorijos
Kontaktai
Foto galerija
Paieška

Vartotojų tinkle
Prisijungusių svečių: 1
Prisijungusių narių nėra

Registruoti nariai: 20
Neaktyvūs nariai: 1
Naujausias narys: OrestasJuozupaitis

Draugai


Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos

Muitinės darbuotoju profesinės sąjungos svetainė

Prokuratūros darbuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga

Laikraštis Lietuvos profsąjungos


Temos peržiūra
Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga | Bendras | Apie viską
Autorius VIEŠŲJŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
Senas Vilkas
Narys

Nario avataras

Pranešimai: 9
Vieta: Vilnius
Įstojęs: 29.05.07
Parašyta 2007/06/08/ - 00:24
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS
Racionalus požiūris į viešuosius ryšius. Arba technologijos, kurios veikia.

Kas yra įprasti viešieji ryšiai?

Viešieji ryšiai yra pozityvus, savalaikis ir efektyvus komunikavimas su visomis objektui aktualiomis publikomis.

Viešieji ryšiai negali ir neturi apsiriboti tik bendravimu su žiniasklaida, tiek kaip tiksline publika, tiek kaip komunikacijos kanalu.

Efektyvų komunikavimą su visomis objektui aktualiomis publikomis viešųjų ryšių specialistai gali užtikrinti tik aktyviai bendradarbiaudami su organizacijos vadovų teisininkais, partneriais ir kitais specialistais.


Naudojami komunikacijos įrankiai

“Viešųjų ryšių technologijos” savo veikloje naudoja platų spektrą viešųjų ryšių ir komunikacijos įrankių:

- pranešimai spaudai;
- spaudos konferencijos;
- probleminiai straipsniai;
- santykiai su žurnalistais;
- specialūs renginiai žiniasklaidai, tikslinėms publikoms;
- tiesioginiai komunikavimo veiksmai.

Darbo principai

Komunikacijoje reikia naudoti kuo platesnį spektrą kanalų ir vengti priklausomybės nuo vieno ar keleto iš jų;

Komunikacijoje šalia “sunkiosios artilerijos” (spaudos konferencijos, renginiai), naudoti “lengvąją ginkluotę” (pranešimai spaudai, straipsniai, pokalbiai su žurnalistu prie kavos, laiškai);

Didžiulį dėmesį skirti (atskirais atvejais netgi laikyti prioritetu) tiesioginės komunikacijos kanalams ir maksimaliai juos išnaudoti;

Vidinė komunikacija ir efektyvi žinių vadyba organizacijos viduje suteikia galimybes pagerinti išorinę komunikaciją ir efektyviau išnaudoti turimus išteklius.

Principą “arba-arba” keisti principu “ir-ir”.

Asociacijos = pasaulio suvokimasNaujas požiūris į viešuosius ryšius - “nusileisti ant žemės”!


Vienas dažniausių šiuolaikinių viešųjų ryšių problemų – atotrūkis nuo realybės ir miglotas įsivaizdavimas apie tai, ką realiai apie vadovą galvoja organizacijos nariai.
“Viešųjų ryšių technologijos” savo veikloje turi taikyti technologiją - kurios esmė yra pagrindines įvaizdines asociacijas nustatyti remiantis ne tik bendra situacijos visuminėje ir žiniasklaidoje analize, bet ir remiantis pačių objekto narių išsakyta nuomone. Tai ne tik leidžia tiksliau nustatyti asociacijas, bet ir stiprina organizacijos įvaizdį.
Pagrindiniai viešųjų ryšių technologiju etapai:
- Situacijos analizė remiantis bendra situacija visuminėje ir žiniasklaidoje
- Pirminės analizės aptarimas su partneriais ir analizės korekcija
- Narių apklausa, analizės korekcija ir tvirtinimas

Ryšių su visuomene vadybos organizacijoje tikslas – sukurti pozityvius, tarpusavio supratimu ir pasitikėjimu grįstus santykius su tam tikra auditorija, parenkant atitinkamus komunikacijos kanalus.

Ryšiai su visuomene leidžia organizacijai užmegzti, stiprinti organizacijos ir jos auditorijų tarpusavio supratimą:
• jie yra organizacijos vadybos dalis;
• kuria palankius organizacijos ir visuomenės santykius;
• stebi nuomones, santykius ir elgseną tiek organizacijos viduje, tiek išorėje;
• analizuoja politikos, tam tikrų vyriausybės veiksmų įtaką visuomenei;
• modifikuoja politikos ar tam tikrų veiksmų elementus, kai jie tampa konflikto su visuomene priežastimi ar dalimi;
• konsultuoja, kaip kurti naują organizacijos politiką;
• nustato ir palaiko abipusius organizacijos ir visuomenės santykius ;
• keičia visuomenės nuomonę, požiūrį ar elgseną;
• skatina palaikyti esamus ir užmegzti naujus santykius su įvairiomis visuomenės grupėmis.

Esminiai ryšių su visuomene veiklos aspektai:
• Valdymo funkcija. Ryšiai su visuomene yra efektyvūs, kai jie suprantami kaip vadybos funkcija: jais ne tik pranešama visuomenei apie priimtus sprendimus, organizacijos veiklą, bet ir siekiama įtikinti organizacijos vadovus elgtis taip, kad tai būtų naudinga organizacijai ir priimtina visuomenei.

• Dvikryptė komunikacija. Ryšiai su visuomene apima ne tik komunikaciją iš organizacijos į visuomenę, bet ir iš visuomenės į organizaciją. Taip realizuojama organizacijos socialinė atsakomybė – organizacija gali atsižvelgti į visuomenės poreikius, kad užtikrintų visuomenės gerovę. Tokių ryšių su visuomene tikslas yra tarpusavio supratimas: organizacija siekia ne įtikinti auditoriją savo veiksmų teisingumu, bet pasiekti, kad visuomenė suprastų jos poziciją, o grįžtamasis ryšys atskleistų ir padėtų organizacijai suvokti visuomenės interesus.

• Sąmoningumas. Visos organizacijos egzistuoja ir veikia visuomenėje. Todėl ryšiais su visuomene galima laikyti viską, ką daro organizacija, nes kiekvienas jos veiksmas daugiau ar mažiau paveikia visuomenę.

• Socialinė atsakomybė. Ryšiai su visuomene turi rodyti visuomenės reikmes, o ne tik siekti naudos organizacijai. Idealu, jeigu ryšiai su visuomene yra vienodai naudingi ir organizacijai, ir visuomenei. Taigi galima sakyti, kad pagrindinis ryšių su visuomene veiklos siekis yra organizacijos ir visuomenės interesų derinimas. Konkrečioje situacijoje tai pasireiškia kaip organizacijos pasiryžimas koreguoti savo veiklą, jeigu to reikalauja aplinkos faktoriai, o ne žūtbūt laikytis savo veiklos linijos ir primesti savo tikslus visuomenei.

===================================================


Ryšiai su visuomene ir bendravimas su žiniasklaida
Kaip susirasti daugiau draugų?
komunikacija:
susisiekimas (informacijos perdavimas, ryšiai);
bendravimas, keitimasis patyrimu, informacija ir įdirbių.

Komunikacijos teorija
apsikeitimas idėjomis ir žiniomis
• Supažindinimas / supažindinti žinios gavėją su problema.
• Poveikis / paveikti ar pakeisti žinios gavėjo nuostatas ar požiūrį.
• Elgesys / priversti žinios gavėją elgtis norimu būdu.

Komunikacija – nuolatinė situacijos analizė.
Negatyvios sumos žaidimas / žurnalistas YX surenka ir paskelbia medžiagą apie galimas finansines politikų XX ir YY sąsajas ir machinacijas.
Pozityvios sumos žaidimas / įmonę XY kompromituojanti medžiaga nėra skelbiama, nes ji laikraštyje užsako reklamos už XXX Lt.

Ryšiai su visuomene / apibrėžimai
• Vadybos funkcija, padedanti formuoti ir palaikyti abipusę komunikaciją tarp organizacijos ir visuomenės.
• Gebėjimas veikti žmonių ar jų grupių pažiūras ir elgesį, siekiant įgyti pritarimą organizacijos veiklai.
• Veikla, padedanti įvertinti visuomenės pažiūras ir elgesį, organizacijos politiką visuomenės intereso atžvilgiu, planuoti ir vykdyti veiksmus, kuriais siekiama visuomenės pritarimo.

Daugumoje apibrėžimų sutariama dėl kelių aspektų:
• grupė žmonių (organizacija).
• suplanuota, kryptinga, lanksti veikla.
• bandymas įtakoti visuomenės nuomonę.
• visuomenės lūkesčių, tendencijų analizė ir pastangos tuos lūkesčius numatyti ir išpildyti.

Neišvengiamumas
neišvengiama veikla
• organizacija visuomenės vienaip ar kitaip vertinama nepriklausomai nuo to, kiek pastangų dedama į nuomonės formavimą.
• tačiau visuomenės požiūrį formuojant atsiranda galimybė situaciją numatyti ir kontroliuoti.

Ilgalaikiškumas
ilgalaikė veikla
• vienoks ar kitoks įvaizdis seks organizaciją visą jos gyvavimo laikotarpį. Todėl strateginis tikslas – ilgalaikės pozicijos formulavimas ir sklaida.
• trumpalaikė komunikacija dažniausiai būna gynybinė. Kartais tai gelbsti, tačiau nepadeda išvengti problemų.
• visuomenės požiūris yra dinamiškas, todėl taktiniame lygmenyje dėmesys turi būti skirtas ir reakcijai į aplinkos poveikį.

Kompleksiškumas
Ryšiai su visuomene yra tik viena iš komunikacijos priemonių. Ji gali būti efektyviai taikoma kartu su kitomis, visų pirma rinkodarinėmis, komunikacijos priemonėmis.

Tikslinės grupės
• kiekvienai organizacijai vienos visuomenės grupės yra svarbesnės už kitas.
• tikslinių grupių skaičius ir svarba priklauso nuo organizacijos tikslų.
• galimos tikslinės grupės: klientai, darbuotojai, investuotojai, valstybės institucijos, partijos, nevyriausybinės
• organizacijos, partneriai, konkurentai, žiniasklaida, etc.
• ypač svarbu laiku gauti grįžtamąjį ryšį iš tikslinių grupių.

Ryšiai su visuomene / laukas
• strateginės komunikacijos konsultacijos.
• ryšiai su žiniasklaida.
• ryšiai su valstybės institucijomis.
• socialinės atsakomybės formavimas, paramos krypčių atranka.
• akcijų planavimas ir įgyvendinimas.
• krizių valdymas.
• vidinė komunikacija.
• apmokymai.

===================================================


Praktika

Kova už būvį
kova už būvį – nuolatinė būsena.
• šeima (“Šeimyninio barnio metu...”).
• mokykla (“Mokytoja, jis nusirašinėja...”).
• darbas (“Draugystė ant karjeros aukuro...”).
• verslas (“RRT išnagrinėjo bendrovės skundą...”).
• partija (“Sąmokslininkai griauna lyderio autoritetą...”).
• valdžia (“VU įžvelgia AZ ir AMB sindikatą...”).
• konflikto, karo, aršaus konkurento ar priešo simboliai dažnai naudojami komunikacijoje. Kadangi:
• kuo daugiau turėsi oponentų / priešų, tuo labiau tave rems tavo remėjai.
• R. Pakso rinkiminė kampanija 2002 m. prezidento rinkimų metu.
• Dienraščių tarpusavio santykiai.
• Telekomunikacijų bendrovių konkurencija.

Ar visada išlieka stipriausias?
• ne. pasaulis siūlo begalę pasirinkimų. tad
• išlieka keli / keliolika / keliasdešimt / keli šimtai / keli tūkstančiai / etc. stipriausių.
• stiprumas nėra fizinė jėga – tai greitis / reakcija / išradingumas / nuojauta / gebėjimas / statusas / profesionalumas / etc.

Karas ar taika?
• ryšiai su visuomene – viena iš priemonių išlikt natūralios atrankos sąlygomis.
• tai yra ne prabanga, o būtinybė.
• dažniausiai jie naudojami kilus karui, o kartais jais naudojamasi, kad karą sukelti.

===================================================


Organizacija


Organizacijos tikslai
kiekviena organizacija (žmonių grupė) siekia užsibrėžtų tikslų, kurie yra nulemti organizacijos pobūdžio.
• įmonė – pelnas.
• partija/politikas – valdžia.
• ministerija – sprendimų įgyvendinimas.
• sporto klubas – pergalės.
• kino teatras – lankytojai.
• etc.

nepaisant skirtingų tikslų, visas organizacijas sieja pastangos ką nors “parduoti”:
• įmonė – konsultacijas, kramtomą gumą, traktorių.
• partija/politikas – idėją, komandą, grėsmę.
• ministerija – informaciją.
• sporto klubas – marškinėlius, abonentą, jausmą.
• kino teatras – patogią kėdę, popcorn’ą.

Tai daryti lengviau turint visuomenės pritarimą ir paramą.
Neigiamas požiūris į organizaciją, o ypač visuomenės abejingumas šias pastangas apsunkina.


Valdžios institucijos
• nuolatinis informavimas apie vykdomą veiklą
• įtikinimas, kad siekiama išspręsti svarbią visuomenei problemą – aplinkosauga, saugumas
• dialogo skatinimas – kai reikia visuomenės pritarimo, norint priimti svarbius, reikšmingus nutarimus
• bendradarbiavimo skatinimas – ypač kai reikia sužinoti įvairių visuomenės grupių nuomonę

Valdžios institucijos / tikslinės grupės
• piliečiai ar jų grupės
• verslas
• politikai
• žiniasklaida
• NVO

NVO
• organizacijos, “parduodančios” idėją.
• LLRI / laisva rinka.
• žalieji / švari aplinka ir subalansuota plėtra.
• LPK / sąlygos stambiam verslui.
• ALF / pilietinė visuomenė.
• Profesinės sąjungos / darbuotojų teisės.
• Lietuvos metalofonininkų sąjunga / ???

NVO pasaulyje
• pastaruoju metu NVO pasaulyje įtakoja vyriausybės ir verslo sprendimus kaip niekada ankščiau.
• NVO – New Super Brands.
• pasitikėjimas verslu ir valdžia pasaulyje mažėja, o NVO – auga.
• verslas reaguoja į tai. Žmogaus teisės tampa svarbia bendrovių socialinės atsakomybės dalimi (Shell).

NVO Lietuvoje
• pradžia – atgimimas.
• nėra tokios įtakingos kaip Vakarų Europoje.
• LLRI pavyzdys.

NVO
• veiklos laukas susijęs su valdžios sprendimais.
• sprendimus priimančių žmonių skaičius ribotas, todėl tikslinės grupės gali būti apibrėžtos tiksliai.
• konkrečios NVO įtaka nėra apspręsta jos dydžio, o propaguojamos idėjos platumo.
• valdžios požiūris į NVO nemaža dalimi priklauso nuo to, kokiai daliai rinkėjų priimtina / nepriimtina propaguojama idėja.

===================================================


Apibendrinimas


• sekti žiniasklaidos poziciją, nebijoti prognozuoti, provokuoti (kai tai gali būti naudinga).
• imti iniciatyvą į savo rankas, o ne reaguoti į oponentų veiksmus.
• aiškiai apsibrėžti tikslines grupes (draugai ir oponentai). komunikacija tampa sąlyginai lengviau planuojama.
• su specialistais kalbėtis jiems suprantama kalba (siaurinti problemą), o viešai kalbėti apie bendresnius dalykus, problemas, kurioms neįmanoma prieštarauti.


===================================================


Ryšiai su žiniasklaida


Teorija
• tikslas – skleisti informaciją per pasirinktus žiniasklaidos kanalus, norint pasiekti tikslines grupes, įtakoti visuomenės nuomonę.
• informacijos perdavimo būdas:
• formalus.
• neformalus.

Praktika
• ryšių su žiniasklaida pagrindas – ilgalaikiai santykiai ir pasitikėjimas.
• todėl vienas svarbiausių dalykų – pateikiamos informacijos objektyvumas (net jei tai ir nenaudinga) ir visapusiškumas.

Kaip sugadinti santykius?
• jokiu būdu nesek naujienų
• nepalaikyk jokių santykių su žurnalistais, venk jų
• viešai priekaištauk dėl neparodyto dėmesio.
• pateik netikslią, subjektyvią, o dar geriau melagingą informaciją arba pamiršk pateikti pažadėtą informaciją
• visuomet reikalauk iš anksto paskaityt straipsnį
• nekomentuok prašomas
• atvirauk

Būdai sukurti naujieną (Ryšių su žiniasklaida užmezgimo budai)
• susiekite su dienos naujiena
• bendradarbiaukite su kita organizacija
• darykite bendrą projektą su žiniasklaida
• surenkite apklausą arba apžvalgą
• parenkite pranešimą, ataskaitą
• išnaudokite žinomus žmones
• sudalyvaukite polemikoje, debatuose
• pasirenkite rekomendacijoms
• pasirenkite kalboms
• darykite prognozių analizę
• surenkite rinkimus
• praneškite apie susitarimą
• švęskite metines
• susiekite su atostogomis
• keliaukite
• steikite prizą, apdovanojimą
• surenkite varžybas, konkursą
• paskelbkite rezoliuciją
• susitikite su visuomenės veikėjais
• surenkite specialų renginį
• parašykite laišką
• paskelbkite gautą laišką

Sėkmės kuriant naujienas!Su pagarba Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybos narys
http://www.vpp.lt ir http://www.vrsps.lt svetainių administratorius
Rimas Armaitis
Tel. 8 611 23226
el.p. rimas.armaitis@gmail.com
http://www.vpp.lt Siųsti asmeninę žinutę
Peršokti į forumą:

Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo

Skirkite 2% paramą

Visos teisės saugomos © 2007 Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
Programini palaikymą atlieka Rimas Armaitis
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006Fusion 6 by: PHP-Fusion Themes4892999 Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga Unikalių apsilankymų