DĖL VMI PS VALDYMO ORGANŲ NARIŲ
Parašyta Administratorius 2018/08/03/ - 12:04
Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga (toliau – VMI PS) informuoja, kad 2018 07-21 įvyko VMI PS ataskaitinė konferencija.
Vadovaudamasis LR DK 168 str. 3 d. pranešame, kad į VMI PS valdymo organus buvo išrinkti:
Išplėstos naujienos
Į VMI PS tarybą
- Julijonas Aniukštis, VMI prie FM vyr. specialistas - VMI PS pirmininkas;
- Vladimir Jakovlev, pirmininko pirmasis pavaduotojas;
- Daiva Grigoryan, VMI prie FM vyr. specialistė;
- Laura Mazuronė, VMI prie FM vyr. specialistė;
- Loreta Vidzickė, VMI prie FM vyr. specialistė.

Suformuoti teritoriniai skyriai ir išrinkti jų pirmininkai ir pavaduotojai:
Vilniaus skyrius
- Laisvė Linkuvienė, Vilniaus AVMI vyr. specialistė - pirmininkė;
- Liudmila Gavlasevičienė, VMI prie FM vyr. specialistė - pirmininkės pavaduotoja.

Druskininkų skyrius
- Rasa Račkauskienė, VMI prie FM specialistė - pirmininkė;
- Dalia Gudaitienė, VMI prie FM vyresn. specialistė - pirmininkės pavaduotoja.

Tauragės skyrius
- Rima Dombrauskienė, VMI prie FM vyr. specialistė - pirmininkė;
- Renata Petravičienė, Klaipėdos AVMI vyr. specialistė - pirmininkės pavaduotoja.

Kauno skyrius
- Rita Benesevičiūtė, Kauno AVMI vyr. specialistė - pirmininkė;
- Dalia Dargytė, Kauno AVMI poskyrio vedėja - pirmininkės pavaduotoja.

Klaipėdos skyrius
- Laima Mosteikienė, VMI prie FM vyr. specialistė - pirmininkė;
- Egidijus Toliušis, VMI prie FM vyr. specialistas - pirmininkės pavaduotojas.