"ON-LINE" BALSAVIMO NEBUS
Parašyta Administratorius 2018/09/05/ - 21:55
Gavome atsakymą iš DT rinkimo komisijos dėl "on-line"balsavimo.
Pasirodo Renaldas Mundeikis & Co gali pamokyti ir Vyriausiąją rinkimų komisiją, kuria apie "on-line" neigiamo poveikį ir nežino.
Matyt tik dėl nežinojimo Seimo, Prezidento ir kt. rinkimuose "on-line" rezultatai skelbiami.
Išplėstos naujienos
Gavome atsakymą iš DT rinkimo komisijos dėl "on-line"balsavimo.
Pasirodo Renaldas Mundeikis & Co (Aistė Gaidarovičienė, Dovilė Mandeikienė, Renata Plaipienė, Rimgaudas Tumėnas) gali pamokyti ir Vyriausiąją rinkimų komisiją, kuria apie "on-line" neigiamo poveikį ir nežino.
Matyt tik dėl nežinojimo Seimo, Prezidento ir kt. rinkimuose "on-line" rezultatai skelbiami.

Pažymėtina, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. posėdžio protokolu Nr. (1.70) 476-3393 Rinkimų komisija patvirtino VMI prie FM rinkimų į Darbo tarybą balsavimo, jo įforminimo, bei Darbo tarybos rinkimų komisijos sprendimo apskundimo reglamentą (toliau – Reglamentas). Minėtą Reglamentą Rinkimų komisijos nariai priėmė vienbalsiai. Reglamentas buvo pateiktas susipažinimui ir pastabų pateikimui visiems VMI prie FM darbuotojams.

Rinkimų komisijos nuomone, balsavimo negalima vykdyti on-line režimu, kadangi:

1) privaloma užtikrinti balsavimo slaptumą;

2) siekiama išvengti agitacijos rinkimų metu;

3) rinkėjų atiduotas balsas už viena, ar kitą kandidatą, gali įtakoti ir nebalsavusių asmenų pasirinkimą;

4) Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, nenustatė, jog, praeituose VMI prie FM rinkimuose Į Darbo tarybą, buvo klastojami rinkimų rezultatai (2018 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 2-13237-996/2018).


Vilniaus apylinkės teismas 2018-05-28 sprendime konstatavo, kad VMI prie FM darbo tarybos rinkimų komisija (pirm. M.Gečys), skaičiuodama įvykusių darbo tarybos rinkimų rezultatus, šiurkščiai pažeidė DK nuostatas ir tai turėjo įtakos nustatant esminius rinkimų rezultatus. Rezultatai buvo panaikinti.