Valstybės tarnautojų ir pareigūnų profesinės sąjungos pritaria Lietuvos Prezidento sprendimui (atnaujinta nuotraukomis)
Parašyta Senas Vilkas 2007/07/17/ - 17:38

Profesinės sąjungos sveikina ryžtingą Lietuvos Respublikos Prezidento Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus sprendimą stabdyti valstybės tarnybos žlugdymą, pasirašant 2007 m. liepos mėn. 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtą „Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo 2008 metais" įstatymą (Nr. XP-2297(3)), bei civilizuotą, korektišką ir abipusiai pagarbų dialogą tarp profesinių sąjungų ir Valstybės valdžios institucijų plėtojimą.

Atskirų politikų raginimai „subalansuoti“ šalies Biudžetą, ženkliai didėjant jo pajamoms, išskirtinai valstybės tarnautojų ir pareigūnų atlyginimų „įšaldymo“ sąskaita, yra nekorektiški.

Išplėstos naujienos

Profesinės sąjungos sveikina ryžtingą Lietuvos Respublikos Prezidento Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus sprendimą stabdyti valstybės tarnybos žlugdymą, pasirašant 2007 m. liepos mėn. 4 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtą „Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo 2008 metais" įstatymą (Nr. XP-2297(3)), bei civilizuotą, korektišką ir abipusiai pagarbų dialogą tarp profesinių sąjungų ir Valstybės valdžios institucijų plėtojimą.

Atskirų politikų raginimai „subalansuoti“ šalies Biudžetą, ženkliai didėjant jo pajamoms, išskirtinai valstybės tarnautojų ir pareigūnų atlyginimų „įšaldymo“ sąskaita, yra nekorektiški.

Politinės spekuliacijos „biudžeto išsprogdinimo“ bei „socialinės nelygybės“ biudžetininkų tarpe eskalavimas, o taip pat priekaištai profesinėms sąjungoms demonstruoja nepagarbą Lietuvos Respublikai ir jos valstybės tarnautojams.

Atkreiptinas dėmesys, kad dar 2002 m. spalio mėnesį Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga pateikė Socialinių reikalų ir darbo ministerijai konkrečius pasiūlymus kaip spręsti biudžetininkų bazinio mėnesinio atlyginimo (BMA), sudarančio vos 115 Lt per mėnesį, padidinimo problemas.

Profesinės sąjungos ragina šalies politikus Lietuvos Respublikos Prezidento pavyzdžiu nedelsiant imtis spręsti mokytojų, gydytojų, bibliotekininkų, kultūros, savivaldybių darbuotojų ir kitų biudžetininkų atlyginimo padidinimo klausimus dar šių metų Seimo rudens sesijoje.

Valstybės tarnautojus ir pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos yra pasirengusios suteikti Valstybei savo paramą tobulinant darbo užmokesčio sistemą.

Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos (LRVRSPS)
laikinasis pirmininkas Saulius Džiautas;

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (LVTPS) pirmininkė Irena Petraitienė;

Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinės sąjungos (VMIPS) pirmininkas Julijonas Aniukštis;

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (MDPS) pirmininkė Leokadija Daujotaitė;

Prokuratūros darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotas tarybos narys Vladimiras Sergejevas;


Kovos už atliginimus akimirkos