11 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ PALAIKO STREIKUOJANČIUS MOKYTOJUS
Parašyta Senas Vilkas 2007/11/23/ - 19:20

LR Vyriausybės atsisakymas didinti nuo 2007-09-01 darbo užmokestį šalies pedagogams yra diskriminuojantis juos kaip piliečius ir pažangiausios visuomenės dalies atstovus. Pagal pedagogų užimamą vietą ir svarbą visuomenėje, jų darbo užmokestis visiškai neatitinka dabartinės realios padėties.

Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas, Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, Prokuratūros profesinė sąjunga, Valstybinė mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga, Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos pataisos įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos pasienienio pareigūnų profesinė sąjunga solidarizuojasi su mokytojais, remdami principingas pozicijas dėl pedagogų darbo užmokesčio didinimo ir veiksmų, siekiant šio tikslo.
Išplėstos naujienos
Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga
Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga
Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga
Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas
Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga
Prokuratūros profesinė sąjunga
Valstybinė mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
Lietuvos policijos profesinė sąjunga
Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga
Lietuvos pataisos įstaigų profesinė sąjunga
Lietuvos pasienienio pareigūnų profesinė sąjunga


PAREIŠKIMAS
2007-11-23
Vilnius


Demokratinė valstybė savo raidoje deklaruoja tolimesnius valstybės vystymosi procesus ir numato prioritetus , kurie užtikrina perspektyvų vidaus politikos siekį ir raidos kelią visuomenės saugumo, sveikatos ir žmonių švietimo srityse, kuriant sveiką, saugią ir perspektyvią visuomenę.

Valstybė, deklaruojanti, kad sveikatos apsauga, visuomenės saugumas ir švietimas – yra vienas iš svarbiausių vidaus politikos prioritetų ir esminis integracijos į ES struktūras būdas, ignoruoja prioritetinės srities dalyvių - pedagogų – interesus. O tai visiškai nesiderina su viešais tiek politikų, tiek Vyriausybės, kuriai atstovauja LR Švietimo ir mokslo ministerija, pareiškimais.

Lietuvos mokykla – vienas iš svarbiausių valstybės modernėjimo ir stiprinimo veiksnių. Atsainus požiūris į švietimo ir jam atstovaujančių žmonių problemas silpnina pasitikėjimą valdžios institucijomis ir jų vadovais. Mes manome, kad švietimas yra vienas iš pagrindinių valstybės prioritetų, norint turėti išsimokslinusią ir išsilavinusią visuomenę. Tam tikslui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys ir pakankamas finansavimas.

LR Vyriausybės atsisakymas didinti nuo 2007-09-01 darbo užmokestį šalies pedagogams yra diskriminuojantis juos kaip piliečius ir pažangiausios visuomenės dalies atstovus. Pagal pedagogų užimamą vietą ir svarbą visuomenėje, jų darbo užmokestis visiškai neatitinka dabartinės realios padėties.

Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas, Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, Prokuratūros profesinė sąjunga, Valstybinė mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga, Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos pataisos įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos pasienienio pareigūnų profesinė sąjunga solidarizuojasi su mokytojais, remdami principingas pozicijas dėl pedagogų darbo užmokesčio didinimo ir veiksmų, siekiant šio tikslo.

Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės
profesinės sąjungos laikinasis pirmininkas
Saulius Džiautas

Lietuvos valstybės tarnautojų
profesinės sąjungos pirmininkė
Irena Petraitienė

Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesinės sąjungos pirmininkas
Tomas Vaitkunskas

Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų
susivienijimo laikinasis pirmininkas
Alfredas Povilanskas

Muitinės darbuotojų profesinės
sąjungos pirmininkas
Leokadija Daujotaitė

Prokuratūros profesinės sąjungos
įgaliotas tarybos narys
Vladimiras Sergejevas

Valstybinės mokesčių inspekcijos
profesinės sąjungos pirmininkas
Julijonas Aniukštis

Lietuvos policijos profesinės sąjungos
pirmininkas
Vytautas Lamauskas

Vilniaus miesto policijos darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkas
Vladas Sanda

Lietuvos pataisos įstaigų
profesinė sąjunga pirmininkas
Tadas Cijunaitis

Lietuvos pasienienio pareigūnų
profesinė sąjunga pirmininkas
Vladimir Banel