Valstybės tarnautojus vienijančios profesinės sąjungos toliau vienijasi bendrai veiklai
Parašyta Senas Vilkas 2008/04/01/ - 08:41

Kovo 31-ąją dieną visų pagrindinių valstybės tarnyboje vekiančių profesinių sąjungų vadovai patvirtino ketinimų protokolą dėl bendros veiklos ir nacionalinio valstybės tarnautojų profesinių sąjungų darinio įkūrimo. Dokumente, kurį pasirašė Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga, Prokuratūros profesinė sąjunga sakoma, kad svarbiausias valstybės tarnyboje veikiančių profesinių sąjungų prioritetas yra valstybės tarnautojų ekonominių teisių ir laisvių užtikrinimas bei sąlygų sudarymas naudotis Europos teisingumo garantijomis. Taip pat pabrėžiama, kad aktyvi socialinė politika yra raktas į mūsų valstybės bei piliečių saugumą ir gerovę, šiandien mums ypač svarbu atgauti pagarbą valstybės tarnybai, pasitikėjimą savimi, savo visuomene, savo valstybe. Steigėjai kreipėsi ir į kitas profesines sąjungas kviesdami bendradarbiauti: "siekdami susigrąžinti vertybes, idėjas ir principus, kurie telktų mus tiek į bendraminčių bendrijas, tiek ir į vieną Lietuvos tautą, kviečiame jungtis prie sutarties visas giminingas valstybės tarnautojus vienijančias laisvąsias profesines sąjungas".
Išplėstos naujienosKETINIMŲ PROTOKOLAS

Vilnius,
2008-03-31

Aktyvi socialinė politika yra raktas į mūsų valstybės bei piliečių saugumą ir gerovę. Šiandien mums ypač svarbu atgauti pagarbą valstybės tarnybai, pasitikėjimą savimi, savo visuomene, savo valstybe. Mums būtina patikėti, kad galime susikurti garbingą ir prasmingą socialinę aplinką.

Klasikinės politikos samprata numato profesinių sąjungų dalyvavimą atstovaujant viešąjį dirbančiųjų interesą, o solidarumo stoka užtikrinant valstybės tarnyboje dirbančiųjų piliečių interesus greitai virsta socialinės įtampos židiniais. Tolimesniu profesinių sąjungų raidos tikslu iškeliame atvirą piliečių organizacijų ir valdžios dialogą. Svarbiausias valstybės tarnyboje veikiančių profesinių sąjungų prioritetas yra valstybės tarnautojų ekonominių teisių ir laisvių užtikrinimas bei sąlygų sudarymas naudotis Europos teisingumo garantijomis.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga, Prokuratūros profesinė sąjunga siekdamos:
• sukurti savarankišką piliečių visuomenę, politinę tautą;
• atkurti piliečių pasitikėjimą savimi, savo tauta, savo valstybe, užtikrinti gyvybingą tautos ateitį;
• susieti demokratijos pasiekimus su gyvenimo gerove;
• padėti tvirtus pamatus žmonių ir valstybės, piliečių ir valdžios santykių kaitai;
• vieningai įveikti aštrėjančią valstybės tarnybos pasitikėjimo krizę;
• valstybės tarnautojų profesinių sąjungų veiksmų racionalumo ir darnos;
• kelti visuomenės pasitikėjimą profesinėmis sąjungomis kaip demokratine vertybe laisviems ir atsakingiems piliečiams

susitaria steigti nacionalinį valstybės tarnautojų profesinių sąjungų darinį, veikiantį jungtinės sutarties pagrindu.

Siekdami susigrąžinti vertybes, idėjas ir principus, kurie telktų mus tiek į bendraminčių bendrijas, tiek ir į vieną Lietuvos tautą, kviečiame jungtis prie sutarties visas giminingas valstybės tarnautojus vienijančias laisvąsias profesines sąjungas.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo
įstaigų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas
Vytautas Bakas

Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė
profesinės sąjungos pirmininkas
Gintautas Lagunavičius

Lietuvos valstybės tarnautojų
profesinės sąjungos pirmininkė
Irena Petraitienė

Muitinės darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkė
Leokadija Daujotaitė

Valstybinės mokesčių inspekcijos
profesinės sąjungos pirmininkas
Julijonas Aniukštis

Prokuratūros profesinės sąjungos
pirmininko pavaduotojas
Virginijus Mizaras


KETINIMU_PROTOKOLAS