Siūlome 2009 metų bazinį dydį padidinti 13 procentų
Parašyta Administratorius 2008/06/06/ - 09:05
DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO NUSTATYMO


2008 m. balandžio 23 d. valstybės tarnautojų profesinės sąjungos raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją siūlydami 2009 metų bazinį dydį padidinti 13 procentų, argumentavę šiuos siūlymus įvertinę 2007, 2008 metų vidutinę metinę infliaciją ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką.

Išplėstos naujienos
Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų grupė
Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga
Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
Prokuratūros profesinė sąjunga
Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
2008-06-03DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO NUSTATYMO


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 2008 m. balandžio 23 d. profesinių sąjungų, atstovaujančių valstybės tarnautojus ir pareigūnus, atstovai raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją siūlydami 2009 metų bazinį dydį padidinti 13 procentų, argumentavę šiuos siūlymus įvertinę 2007, 2008 metų vidutinę metinę infliaciją ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką.
Profesinės sąjungos realizavo minėtame įstatyme numatytą iniciatyvą, tačiau iki šiol neturi informacijos apie tai, kokį sprendimą priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinio dydžio.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2008 m. gegužės 13 d. priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 51 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. X-1535, kuriuo pakeitė 24 straipsnio 2 dalies nuostatas ir nustatė, kad ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinį dydį Vyriausybės teikimu Lietuvos Respublikos Seimas tvirtina iki Seimo pavasario sesijos pabaigos.
Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome informuoti ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą dėl bazinio dydžio 2009 metams.
Jei toks sprendimas dar nepriimtas, profesinių sąjungų, atstovaujančių valstybės tarnautojus ir pareigūnus, atstovai pasirengę dalyvauti konsultacijose dėl pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo.


Lietuvos vidaus reikalų sistemos Gintautas Lagunavičius
respublikinė profesinė sąjunga

Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų Vytautas Lamauskas
profesinių sąjungų grupė

Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga Leokadija Daujotaitė

Valstybinės mokesčių inspekcijos Julijonas Aniukštis
profesinė sąjunga

Prokuratūros profesinė sąjunga Virginijus Mizaras

Lietuvos valstybės tarnautojų
profesinė sąjunga Irena Petraitienė