DĖL 2009 m. PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO
Parašyta Administratorius 2008/07/08/ - 09:48
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinei sąjungai

Kopija

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) kartu su Finansų ministerija bei Vidaus reikalų ministerija vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2008 m. birželio 6 d. pavedimą Nr. 27-3858 išnagrinėjo suinteresuotų institucijų kreipimąsi dėl valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo 2009 metams.
Išplėstos naujienos
Lietuvos Respublikos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinei profsąjungai

Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų grupei

Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai

Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinei sąjungai

Prokuratūros profesinei sąjungai

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinei sąjungai

Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
2008-07-03 Nr. (7.9-53) SD -

Į 2008-06-06

Nr. 27-3858

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) kartu su Finansų ministerija bei Vidaus reikalų ministerija vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2008 m. birželio 6 d. pavedimą Nr. 27-3858 išnagrinėjo suinteresuotų institucijų kreipimąsi dėl valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo 2009 metams.

Pabrėžtina, jog Ministerija minėtu klausimu parengtą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas) pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2008-04-22 raštu Nr. (7.8-53)-SD-3679 (Įstatymo projektas pridedamas).

Vidaus reikalų ministerija savo poziciją dėl valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio didinimo 2009 m. išdėstė 2008 m. balandžio 17 d. rašte Nr. 1D-2994(3). Vidaus reikalų ministerija laikosi nuomonės, jog optimaliausia valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį pakelti iki 535 lt, kadangi jis paskaičiuotas įvertinus ne vien praėjusių 2007m., bet ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, t. y. 2008 m. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijose prognozuojamą infliaciją (vidutinį metinį vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytį).

Finansų ministerija atkreipia dėmesį į tai, jog prieš prisiimant naujus finansinius įsipareigojimus, būtina atlikti detalius skaičiavimus bei įvertinti šalies finansines galimybes laikantis Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymo bei Konvergencijos programos.

PRIDEDAMA. 1. Įstatymo projekto kopija, 1 lapas.

2. Finansų ministerijos 2008-06-18 raštas, 1 lapas;

3. Vidaus reikalų ministerijos 2008-06-26 raštas, 1 lapas.


Ministerijos valstybės sekretorius Rimantas Kairelis