Stabdykime nomenklatūrinį valdymą!
Parašyta Administratorius 2008/10/22/ - 11:57
Spalio 9 d. septynių nacionaliniu mastu veikiančių profesinių sąjungų atstovai, vienijančių Lietuvos policijos, pasienio, priešgaisrinės apsaugos, pataisos įstaigų, muitinės, savivaldybių, archyvų, mokesčių inspekcijų tarnautojus, pasirašė bendrą pareiškimą į atstovaujamų organizacijų narius dėl ateinantį sekmadienį vyksiančių rinkimų į Lietuvos respublikos Seimą.


Išplėstos naujienos
Stabdykime nomenklatūrinį valdymą!Mieli bičiuliai ir bendrapiliečiai,

Tikriausiai dar ilgai iš atminties neišblės nepaprasto mūsų susitelkimo ir solidarumo jausmas, kai mes petys petin gynėme savo, t.y. paprastų pareigūnų, policininkų, pataisos namų pareigūnų, ugniagesių, pasieniečių, savivaldybių darbuotojų reikalavimus dėl indeksuotų atlyginimų. Neabejojame, kad atsimenate jaudinantį ryžtą ir tikėjimą užverčiant teismus ieškiniais dėl indeksuoto atlyginimo, buriantis didžiausių Lietuvos miestų aikštėse ir reikalaujant liautis ATIMINĖJUS tai, kas mums teisėtai priklauso?! Mus vienijo ATSAKINGUMAS ir TEISINGUMO siekimo jausmas. Siekdami teisingumo ir eidami teisėtais keliais mes ne tik pasiekėme savo tikslų, bet ir pramynėme kelią, kuriuo vėliau ėjo mokytojai, pensininkai, gydytojai, teisėjai....

Tai buvo laikotarpis, kai mes demonstravome aktyvią pilietinę poziciją, sulaukusią visuomenės paramos. Privertėme politikus priimti teisinius sprendimus iš esmės spręsti nepajudinamas valstybės tarnybos problemas. Tačiau nepamirškime, kad per šiuos dvejus metus nebuvo priimta jokių sprendimų, kurie užtikrintų valstybės tarnybos pozityvų vystymąsi. Beviltiškai įstrigo valstybės tarnybos darbo užmokesčio, socialinių garantijų, karjeros reforma. Iki šiol nepanaikinta priedų ir priemokų riba, dėl kurios daugelis iš mūsų netenka sąžiningai uždirbto darbo užmokesčio.

Nėra sisteminio požiūrio į lėtėjančios ekonomikos problemas. Aukščiausi Vyriausybės pareigūnai siūlo riboti menamų „valdininkų“ atlyginimus. Tačiau vengia reformuoti valstybės valdymą, steigia naujas institucijas, dubliuoja žinybų funkcijas. Toks valdžios kelias nepriimtinas. Prasidėjusi nevaldoma ekonominė krizė nuskurdins vidutinį gyventojų sluoksnį. Mes tapsime socialiai pažeidžiami.

Sekmadienį Lietuvoje vyks rinkimai į Seimą. Privalome suvokti, kad renkame ne humoro laidų personažus, ne korumpuotas oligarchų marionetes, o aukščiausią tautos atstovybę, kurios darbo kokybė lems artimiausių metų valstybės gyvenimą.

Ragindami pasirinkti, kam atiduoti balsus. Kviečiame įsigilinti ne vien į partijų politinės programas (kurios koalicijose dėl interesų lengvai pamirštamos), bet ir kritiškai apžvelgti mūsų nueitą kelią, prisiminti lūkesčius ir nusivylimus, kovojant dėl kiekvieno reikalavimo. Raginame apsisprendžiant prisiminti tuos, kas rėmė mūsų siekius.

Suvokdami atsakomybę ir mūsų jaunos demokratijos trapumą kviečiame kiekvieną pareigūną, bičiulius ir artimuosius argumentuotai diskutuoti pasirinkimo motyvus ir ryžtingai atmesti įsivyravusį abejingumo, apatijos arba piktdžiugiško protesto “prieš visus” požiūrį. Tenka konstatuoti, kad atstovaujamosios demokratijos principas yra sukompromituotas ekskomunistinių oligarchinių grupių bei visuomenės abejingumo, todėl be aktyvaus dalyvaujamosios demokratijos principo valstybės ir pasitikėjimo nesusigrąžinsime. Įveikime įsišaknijusias ydas teigdami, jog renkame ne “valdžią” sau, o atstovus, kurie privalo dirbti ir būti atskaitingi mums, piliečiams, tikriesiems šios valstybės šeimininkams. Atsiribokite nuo populizmo ir neskaidriais finansiniais ryšiais susijusių gelbėtojų.

Remkime tuos, kurių nelydėjo žeminantys politiko vardą skandalai, kurie neniekino pilietinio orumo, kuriems nereikėjo nei slapstytis, nei bėgti į užsienį. Lengvabūdiškas nuolaidžiavimas arba atlaidumas rinkimų metu reikštų ne daugiau kaip pritarimą suvešėjusiai vertybių erozijai.

Atsižvelgdami į visuomenės gerbiamų asmenų, neangažuotų ekonomikos ir teisės ekspertų nuomonę, taip pat vertindami mūsų atstovaujamos sistemos raidą ir sukauptą patirtį, prie balsadėžių raginame išreikšti nepasitikėjimą postkomunistinėmis valdančios koalicijos partijomis, pranašais, kurie susikompromitavo šios Seimo kadencijos ir pastarųjų politinių įvykių laikotarpiu.

Solidariu požiūriu įmūrykime dar vieną plytą į pilietinės visuomenės mūrą, stabdykime nomenklatūrinį valdymą.

Su nuoširdžia pagarba,


Lietuvos Respublikos

ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos

pirmininkas Tomas VaitkunskasLietuvos Respublikos

ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos

pirmininko pavaduotojas Vytautas BakasLietuvos policijos profesinės sąjungos

pirmininkas Vytautas LamauskasMuitinės darbuotojų profesinės sąjungos

Valdybos pirmininkas Jūrius BruklysProkuratūros profesinės sąjungos

pirmininko pavaduotojas Virginijus MizarasLietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos

pirmininkas Tadas CijūnaitisLietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos

pirmininkas Vladimir BanelValstybinės mokesčių inspekcijos profesinės sąjungos

pirmininkas Julijonas Aniukštis