Krizės problemos neturi būti sprendžiamos biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų sąskaita
Parašyta Administratorius 2008/11/26/ - 13:52
Krizės problemos neturi būti sprendžiamos biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų sąskaita

Lapkričio 25 dieną įvyko profesinių sąjungų, atstovaujančių darbuotojams, kurie gauna atlyginimus iš biudžeto (mokytojų, dėstytojų, policininkų, ugniagesių gelbėtojų, kultūros ir sveikatos apsaugos darbuotojų bei valstybės tarnautojų) susitikimas. Profesinės sąjungos nutarė derinti savo veiksmus, siekdamos, kad ekonominės krizės problemos nebūtų sprendžiamos labiausiai jautrių visuomenės sluoksnių sąskaita.

Išnagrinėjusios naujosios Seimo daugumos paruoštą krizės įveikimo planą, profesinių sąjungų atstovai konstatavo, jog politikai užuot iš esmės analizavę valstybės valdymo išlaidų mažinimo priemones, pasirinko paprasčiausią kelią – tiesiog mažinti darbo užmokesčiui skiriamas lėšas.
Išplėstos naujienos
Krizės problemos neturi būti sprendžiamos biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų sąskaita

Lapkričio 25 dieną įvyko profesinių sąjungų, atstovaujančių darbuotojams, kurie gauna atlyginimus iš biudžeto (mokytojų, dėstytojų, policininkų, ugniagesių gelbėtojų, kultūros ir sveikatos apsaugos darbuotojų bei valstybės tarnautojų) susitikimas. Profesinės sąjungos nutarė derinti savo veiksmus, siekdamos, kad ekonominės krizės problemos nebūtų sprendžiamos labiausiai jautrių visuomenės sluoksnių sąskaita.

Išnagrinėjusios naujosios Seimo daugumos paruoštą krizės įveikimo planą, profesinių sąjungų atstovai konstatavo, jog politikai užuot iš esmės analizavę valstybės valdymo išlaidų mažinimo priemones, pasirinko paprasčiausią kelią – tiesiog mažinti darbo užmokesčiui skiriamas lėšas.

Todėl buvo nutarta paruošti kai kuriuos alternatyvius pasiūlymus krizės įveikimo planui. Darbuotojų atstovai mano, kad lėšas, kurios skiriamos iš valstybės biudžeto išlaikomų institucijų poreikiams, galima taupyti visų pirma optimizuojant valstybės valdymo institucijas, naikinant funkcijų dubliavimą ir subalansuojant darbo užmokestį – mažinant atotrūkį tarp didžiausias ir mažiausias pajamas gaunančių biudžetinio sektoriaus darbuotojų.

Profesinės sąjungos kreipiasi į naujai formuojamą Vyriausybę su pasiūlymu tartis dėl krizės įveikimo priemonių ir pasirengusios konstruktyviai bendradarbiauti ieškant alternatyvių galimybių. Europos Sąjungos valstybės vyriausybė neturėtų spręsti problemų ignoruodama socialinį dialogą. Darbuotojų atstovai turi neginčijamą teisę dalyvauti sprendžiant savo reikalus, teikti pasiūlymus valstybės įstaigoms, įskaitant ir Vyriausybę, bei gauti motyvuotus atsakymus.

Profesinės sąjungos ragina Vyriausybę vykdyti ankstesnius valstybės įsipareigojimus visiems darbuotojams ir tikisi, kad švietimas, sveikatos apsauga, kultūra ir visuomenės saugumas pagaliau taptų prioritetinėmis valstybės politikos sritimis.


Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų grupė

Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga

Prokuratūros profesinė sąjunga

Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga

Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesinė sąjunga

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesinė sąjunga

Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“

Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga

Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga