DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO
Parašyta Administratorius 2008/12/01/ - 09:28
DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO


Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnis numato, kad deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose.
Analizuojant šio Įstatymo 6 straipsnio nuostatas darytina išvada, kad pareiga deklaruoti atsiranda esant abiems sąlygoms:
1. Būnant nariu įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose.
2. Turint tam tikras pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus politinėse partijose ar organizacijose.

Taip pat pažymėtina, kad nėra aiškiai apybrėžta, apie kokio pobūdžio organizacijas kalbama Įstatymo 6 straipsnyje.

Vadovaujantis išdėstytu, Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga (toliai – VMIPS) mano, kad profesinių sąjungų nariai neprivalo deklaruoti savo narystę profesinėse sąjungose.

VMIPS rekomenduoja deklaruoti narystę profesinėje sąjungoje nariams, išrinktiems į VMIPS renkamas pareigas. Kiti VMIPS nariai deklaruoja narystę savo nuožiūra.


Išplėstos naujienos