Nustatytas mažesnis pareiginės algos bazinis dydis
Parašyta Administratorius 2008/12/24/ - 12:14
Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymas (projektas Nr.XIP-186(2)). Balsavo: už – 77, prieš – 28, susilaikė 4.

Šiuo įstatymu nustatytas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2009 metais – 475 litai.

Išplėstos naujienos
2008 m. gruodžio 19 d. pranešimas VIR

(iš plenarinių posėdžių)

VAKARINIS POSĖDIS

PRIIMTI ĮSTATYMAI

-Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas (projektas Nr.XIP-183 (2)). Balsavo: už – 70, prieš – 1.

Įstatymo pataisa skirta įteisinti nuostatą, kuri leistų Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinant naują bazinį dydį atsižvelgti į valstybės biudžeto finansines galimybes esant iš esmės pablogėjusiai valstybės ekonominei ir finansinei būklei.

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos skaičiuojamos taikant pareiginės algos bazinį dydį (toliau – bazinis dydis), kurį Vyriausybės teikimu, įvertinus valstybės politikams ir valstybės pareigūnams atstovaujančių organizacijų pasiūlymus, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Galiojančiame įstatyme nustatyta, kad tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį. Priimta pataisa sustato „išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė“.

-Teisėjų atlyginimų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas (projektas Nr.XIP-184 (2)). Balsavo: už – 75, prieš – 11, susilaikė 3.

-Valstybės tarnybos įstatymo 24 straipsnio pakeitimo įstatymas (projektas Nr.XIP-185(2)). Balsavo: – 73, prieš – 23, susilaikė 6.

Įstatymo pataisa skirta įteisinti nuostatą, kuri leistų Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinant naują bazinį dydį atsižvelgti į valstybės biudžeto finansines galimybes esant iš esmės pablogėjusiai valstybės ekonominei ir finansinei būklei.

-Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymas (projektas Nr.XIP-186(2)). Balsavo: už – 77, prieš – 28, susilaikė 4.

Šiuo įstatymu nustatytas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2009 metais – 475 litai.

2008 m. bazinis dydis nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo 2008 metais, įstatymu (Žin., 2007, Nr.80-3224) ir yra lygus 490 litų.

Pasiūlymas bazinį dydį nustatyti 475 Lt (3,1 procento mažesnį nei 2008 m.) teikiamas atsižvelgiant į valstybės biudžeto finansines galimybes.

Pasak aiškinamojo rašto, galimas kai kurių valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų bruto darbo užmokesčio sumažėjimas, tačiau sumažinus gyventojų pajamų mokestį ir padidinus neapmokestinamųjų pajamų dydį mažas pajamas gaunantiems asmenims, neto darbo užmokestis mažesnius atlyginimus gaunantiems asmenims turėtų nemažėti, kitiems gali mažėti nežymiai.