VMI PS susitikimas su VMI prie FM vadovais. PS pasiūlymai.
Parašyta Administratorius 2009/01/22/ - 13:08

2009 m. sausio 21 d. VMI PS pirmininkas J.Aniukštis ir jo pavaduotojas Vl.Jakovlev susitiko su VMI prie FM vadovybe. Susitikimo metu buvo išdėstyta VMI PS pozicija dėl galimų pakeitimų VMI sistemoje, pateikti atitinkami pasiūlymai.
Susitikime taip pat dalyvavo Personalo skyriaus vedėjas Arvydas Ivaškevičius, Strateginio valdymo skyriaus vedėjas Egidijus Karmonas ir LR Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Virginijus Keras.
Informacija apie susitikimą taip pat patalpinta VMI svietainėje.

VMI PS kviečia visus darbuotojus nebūti abejingais savo likimui ir teikti pasiūlymus bei informaciją, kuri padėtų mažinti nepagrįstas išlaidas ir tobulinti valstybės valdymo sistemą.

Išplėstos naujienos
DĖL VYRIAUSYBĖS TAUPYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO


Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinės sąjungos (VMI PS) žiniomis visoje VMI sistemoje planuojama pirmame etape sumažinti apie 250 etatų. Antrame etape, iki vasaros, kas dešimtas atsisveikins su valstybės tarnyba. Pirmi “išravėti” bus dirbantys pensininkai. Panevėžio ir Utenos AVMI mūsų atstovai dalyvavo posėdžiuose, kur buvo svarstomi būsimi atleidimai.
Daugelis darbuotojų jau nebegauna priedų iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo, ypač skausmingai tai pajautė dirbantys pagal darbo sutartis.
VMI PS mano, kad krizės metu svarbus solidarumo principas, todėl prioritetu turėtų būti darbo vietų išlaikymas.

VMI PS mato daug kitų galimybių mažinti valstybės valdymo išlaidas ir siūlo:
- Sumažinti VMI prie FM viršininko pavaduotojų skaičių;
- Panaikinti VMI prie FM nuostatuose nenumatytus Departamentus.
- Panaikinti VMI prie FM nuostatuose nenumatytą patarėjo pareigybę;

Visoje VMI sistemoje:
- sustabdyti naujų darbuotojų priėmimą;
- sustabdyti klasių suteikimo procedūras;
- nedelsiant panaikinti abejotinu pagrindu (už skubius darbus ir pan.) paskirtus priedus;
- sumažinti darbuotojų mokymus, ypač kai dėstytojai yra verslo struktūrų atstovai;
- atsisakyti išlaidavimo praktikos, kai vieną ar du žmones į komandiruotę veža vairuotojas;
- peržiūrėti pareigybinių funkcijų apimtį, ją padidinant arba sumažinant kategorijas darbuotojams, turintiems leidimus dirbti papildomus darbus, išskyrus pedagoginius;
- panaikinti dirbtinai sukurtus skyrius (yra net kur du vadovai vadovauja vienam darbuotojui ir pan.);
-atsisakyti abejotino reikalingumo viešųjų pirkimų, “slapto” kliento paslaugų, nuomonių tyrimų, mobiliųjų telefonų patikrinimo ir pan..

VMI prie FM VRS nuotrauka