Profesinių sąjungų kreipimasis
Parašyta Administratorius 2009/07/16/ - 11:56


Šiandien, liepos 16-ąją dieną, pareigūnų ir valstybės tarnautojų profesinės sąjungos išplatino pranešimą, kuriuo išreiškiamas neigiamas valstybės tarnautojų bendruomenės požiūris į numatomą beatodairišką darbo užmokesčio mažinimą siūlomą Vyriausybės teikiamais įstatymų projektais. Manome, kad siūlomi įstatymų pakeitimai iš esmės nesprendžia valstybės sektoriaus darbo užmokesčio problemų, didelio atotrūkio tarp mažiausias ir didžiausias pajamas gaunančių valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, krašto apsaugos tarnybos, prokurorų, valstybės tarnautojų ir statutinių valstybės tarnautojų.
Profesinėms sąjungoms nepriimtinos esamos Vyriausybės spekuliacijos imituojant dėl valdžios kaltės nutrūkusį socialinį dialogą. Pareigūnai pabrėžia, kad Vyriausybė dezinformuoja Lietuvos visuomenę apie tai, kad ji, neva tariasi su įvairiomis visuomenės grupėmis (2009-07-13 LR Vyriausybės pranešimas „Derybos su profesinėmis sąjungomis – Nacionalinio Susitarimo link“). Nutylima, kas gi tie partneriai. Populistinė Vyriausybės retorika neturi nieko bendra su Lietuvai taip svarbia socialine partneryste ir solidarumu išgyvenant sunkmetį.........


Išplėstos naujienos
Pilnas pareiškimo tekstas