Seimas: Apsaugoti konstitucines vertybes galima tik mažinant pareigūnų algas
Parašyta Administratorius 2009/07/16/ - 14:31
2009 m. liepos 16 d. pranešimas VIR
(iš Seimo plenarinių posėdžių)
RYTINIS POSĖDIS
Pritarta po svarstymo šiems įstatymo projektams:
-Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.XIP-792(3). Balsavo: už – 66, prieš – 24, susilaikė 15.
Įstatymo projekte, atsižvelgiant į valstybės biudžeto finansines galimybes, siūloma sumažinti valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos koeficientus. Numatoma valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį: nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d. nustatyti 475 litus, o nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 450 litų.
Išplėstos naujienos

Socialinių reikalų ir darbo komitetas, iš esmės pritardamas pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio mažinimui, siūlė pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. nustatyti 430 litų (vietoj 450 litų).
-Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektui Nr.XIP-872(2)). Balsavo: už – 54, prieš – 17 , susilaikė 23.
Kaip teigiama aiškinamajame rašte, Valstybės politikų pareiginių algų koeficientai mažinami 10 procentų, valstybės pareigūnų - maksimaliai 7,5 procento aukščiausiai apmokamiems pareigūnams, kitiems koeficientai mažinami analogiškai kaip valstybės tarnautojams.

Pritarta po svarstymo šiems projektams:
-Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektui Nr.XIP-874(2). Balsavo: už – 50, prieš – 17, susilaikė 22.

Siūloma valstybės tarnautojams laikinai nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. mažinti priedus už kvalifikacinę klasę: už trečią kvalifikacinę klasę nuo 15 iki 10 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – nuo 30 iki 20 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – nuo 50 iki 30 procentų pareiginės algos.


Opozicinių frakcijų atstovai priekaištavo Vyriausybei, kad atlyginimai mažinami neproporcingai.
Seimo Teisės departamentas, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimo nuostatomis, išvadoje siūlo "paisyti proporcingumo principo reikalavimų".
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatuota, kad kai dėl ypatingų aplinkybių (ekonominės krizės, gaivalinės nelaimės ir kt.) valstybėje susiklosto itin sunki ekonominė, finansinė padėtis ir tokiais atvejais valstybės funkcijoms vykdyti ir viešiesiems interesams tenkinti dėl objektyvių priežasčių gali pritrūkti lėšų, įstatymų leidėjas gali pakeisti teisinį reguliavimą, pagal kurį nustatyti atlyginimai įvairiems asmenims, ir įtvirtinti tiems asmenims mažiau palankų atlyginimų teisinį reguliavimą, jei tai būtina siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes.