Pavojus demokratijai
Parašyta Administratorius 2010/06/10/ - 13:16
Mieli Kolegos, Bičiuliai, visuomeninių organizacijų atstovai !


Ponai žaidžia su ugnimi.
Šiandien, t.y. 10 d., Seimas organizuoja begėdišką pasikėsinimą prieš tiesioginę demokratiją, įteisintą LR Konstitucijoje ir patvirtintą Konstitucinio teismo sprendimo. Svarstomas "Pasiūlymas dėl LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimo projekto NR. XP-2960 (2)". Jame išbrauktos visos pataisos, kurias padaryti yra pareikalavęs LR konstitucinis teismas. Prašyčiau atkreipti dėmesį, kad po šiuo antikonstituciniu dokumentu pasirašė visos partijos. Į vieno politiko nuogąstavimą, kad po tokio sprendimo Seimą apsups žmonės, šio organizuoto konstitucijos pažeidimo iniciatorius atsakęs: "Ką gi... Pamaištaus ir nusiramins."
Informuokite apie situaciją visus artimuosius, draugus, pažįstamus.
Kas nesijaučia dar visai užuitas, kam ne vis tiek, ką su teisingumu, vadinasi, ir su mumis daro "įstatymų" leidėjai, kas nėra praradęs orumo ir pilietiškumo jausmo, pagaliau visos gyvybingos visuomeninės organizacijos 14 val. renkasi į pasitarimą prie Seimo.

Lietuvos kultūros kongreso pirmininkas
K. Stoškus
Išplėstos naujienos