Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
Naujienos · Įstatai · Narystė · Diskusijų forumas2024/04/24/ - 11:41
Navigacija
Naujienos
Įstatai
Narystė
Straipsniai
Siuntimai
Taisyklės
Diskusijų forumas
Web nuorodos
Naujienų kategorijos
Kontaktai
Foto galerija
Paieška

Vartotojų tinkle
Prisijungusių svečių: 1
Prisijungusių narių nėra

Registruoti nariai: 20
Neaktyvūs nariai: 2
Naujausias narys: OrestasJuozupaitis

Draugai


Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos

Muitinės darbuotoju profesinės sąjungos svetainė

Prokuratūros darbuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga

Laikraštis Lietuvos profsąjungos


Vieningas profesinių sąjungų kreipimasis (2007-06-14)


Šiandien, birželio 14 d., Lietuvos vidaus reikalų sistemos profesinė sąjunga, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos prokuratūros profesinė sąjunga, Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga, Lietuvos medicinos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką, Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką ir į LR Seimo frakcijas. Apie 20 tūkstančių narių vienijančios profesinės sąjungos pareiškė, kad šalies valstybės tarnautojų darbo užmokestis nėra adekvatus Lietuvos ekonominėms galimybėms, priimti teisės aktai sistemingai diskriminuoja valstybės tarnautojus, pareigūnus ir kitus biudžetinių įstaigų darbuotojus.

Kreipimesi teigiama, kad valstybės tarnyba kasdien netenka dalies patyrusių specialistų, nusivylusių dėl nepateisintų teisėtų lūkesčių, mažėjančių socialinių garantijų, nevykdomų įsipareigojimų. Kai kurios biudžetinės įstaigos dėl darbuotojų trūkumo bei padvigubėjusio darbo krūvio, nebesugeba atlikti pagrindinės funkcijos – užtikrinti visuomenės saugumo. Lietuvos gyventojai nėra apsaugoti nuo smurto ir agresijos. Įvykus nelaimingam atsitikimui gyventojams nebepajėgia suteikti kvalifikuotos pagalbos, nei policininkai, nei medikai, nei ugniagesiai gelbėtojai, nei kitos specializuotos tarnybos.

Profesinės sąjungos prašo Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką, Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką ir LR Seimo frakcijas iki šių metų liepos 1 rasti galimybę susitikti su organizacijų atstovais ir aptarti susidariusias problemas.
LIETUVOS VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS RESPUBLIKINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA
LIETUVOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
LIETUVOS MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS PROFESINĖ SĄJUNGA
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PROFESINĖ SĄJUNGA
LIETUVOS MEDICINOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
LIETUVOS SVEIKATOS APSAUGOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUIKREIPIMASIS
2007 06 14
VilniusLietuvos vidaus reikalų sistemos profesinė sąjunga, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos prokuratūros profesinė sąjunga, Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga, Lietuvos medicinos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga vieningai pareiškia, kad šalies valstybės tarnautojų darbo užmokestis nėra adekvatus Lietuvos ekonominėms galimybėms. Priimti teisės aktai sistemingai diskriminuoja valstybės tarnautojus, pareigūnus ir kitus biudžetinių įstaigų darbuotojus.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas bei Ministras Pirmininkas, atsižvelgdami į profesinių sąjungų prašymus, pažadėjo imtis esminio Valstybės tarnautojų ir pareigūnų darbo apmokėjimo principų bei tvarkos tobulinimo dar 2006 m. LR Seimo rudens sesijoje. Tačiau valstybės tarnyba klimpsta į vis gilesnes problemas.
Šiuo metu valstybės tarnyba kasdien netenka dalies patyrusių specialistų, nusivylusių dėl nepateisintų teisėtų lūkesčių, mažėjančių socialinių garantijų, nevykdomų įsipareigojimų. Kai kurios biudžetinės įstaigos dėl darbuotojų trūkumo bei padvigubėjusio darbo krūvio, nebesugeba atlikti pagrindinės funkcijos – užtikrinti visuomenės saugumo. Lietuvos gyventojai nėra apsaugoti nuo smurto ir agresijos. Įvykus nelaimingam atsitikimui gyventojams nebepajėgia suteikti kvalifikuotos pagalbos, nei policininkai, nei medikai, nei ugniagesiai gelbėtojai, nei kitos specializuotos tarnybos. Mes matome pagrindines priežastis ir problemas, kurių neišsprendus skubos tvarka, visuomenei kils dar didesnė grėsmė ir pavojus:
1. Šiais metais LR Vyriausybė, neatsižvelgdama į profesinių sąjungų nuomonę (ką numato įstatymas), teikė LR Seimui tvirtinti valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį (PABD), padidinant jį tik 18 litų. Nors profesinių sąjungų argumentuotas prašymas buvo PABD didinti 138 litais. Jau nuo šių metų liepos 1 dienos Minimalus mėnesinis atlyginimas privačiame sektoriuje pakils vienu šimtu litų – nuo 600 iki 700 litų, tačiau valstybės tarnautojams ir vėl teks nusivilti.
1990 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba visiems valstybės tarnautojams, kurie prisieks Lietuvos valstybei, garantavo, kad jiems bus išsaugotos socialinės garantijos, tai įrodo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Kreipimasis į Vidaus reikalų įstaigų darbuotojus:
“<...>Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba užtikrina, kad bus išsaugotos socialinės vidaus reikalų darbuotojų garantijos: pensijos, mokamos nežiūrint į tai, kurioje valstybėje tarnauta, išliks užsitarnautas laipsnis, vidutinis pareigūno atlyginimas viršys uždarbio vidurkį respublikoje. Vyriausybė sieks, kad Lietuvos valstybinius ženklus nešiojantis žmogus būtų gerbiamas, kad jam būtų teikiama visuomenės parama (1990 m. kovo 21 d.)<...>“.
2. 1993-07-08 Vyriausybės nutarimas Nr.511 su vėlesniais pakeitimais nustato, jog dirbančių pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose darbas apmokamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta bazinė mėnesinė alga (BMA - 115 Lt). Pagal tą tvarką turi būti mokama ir mokytojams, ir medikams, ir socialiniams darbuotojams, ir kitiems, dirbantiems pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1d. nustato, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs. Brangstant pragyvenimui, darbo užmokestis turėtų kilti visiems. Tačiau visi žinom, kad taip nėra. Nes darbo užmokestis padidėja tik išskirtiniams darbuotojams ir Valdžios pasirinktu laiku. Išeitų, kad darbo užmokestis didinamas pasirinktinai ir nesilaikant ne tik LR Konstitucijos nurodyto straipsnio, bet ir Vyriausybės nutarimo Nr.511 nustatytų principų. Ar tai nėra Konstitucijos pažeidimas?
3. Šiuo metu skirtinguose šalies rajonuose dirbantys Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM darbuotojai – ugniagesiai gelbėtojai už tą patį sunkų ir pavojingą darbą gauna skirtingą atlyginimą, turi skirtingas socialines garantijas. Kai kurie ilgamečiai pagal darbo sutartis dirbantys ugniagesiai gelbėtojai artimiausiu metu gali netekti darbo, o vykdant reorganizaciją, gali neatitikti statutiniams pareigūnams keliamų amžiaus ir sveikatos cenzo reikalavimų. Paradoksalu, tačiau iki šiol kažkodėl jie buvo tinkami ir dirbo šį darbą. Profesinių sąjungų nuomone, akivaizdus darbo užmokesčio skirtumas dirbant vienodą darbą yra neteisingas, diskriminuojantis darbuotojus ir pažeidžiantis konstitucines teises į teisingą apmokėjimą už darbą.
Profesinių sąjungų ir LR Seimo narių iniciatyva LR Seime yra svarstomi du įstatymų pakeitimo projektai : Nr.XP-1955 ir Nr.XP-1956, kurių priėmimui labai priešinasi LR Vyriausybė.
Asmenų lygybė yra vienas iš žmogaus teisių principų, įtvirtintas tarptautiniuose dokumentuose ir nacionalinėse teisės aktuose. Profesinės sąjungos mano, kad Lietuva pažeidžia Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 7-ąjį straipsnį, kuriame yra aiškiai suformuluota, kad:

“<...> Valstybės, šio Pakto Šalys, pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę į teisingas ir palankias darbo sąlygas, kurios visų pirma užtikrintų:
a) atlyginimą, visiems darbuotojams užtikrinantį mažų mažiausiai:
i) teisingą darbo užmokestį ir vienodą apmokėjimą už lygiavertį darbą be jokio skirtumo, visų pirma moterims užtikrinant ne prastesnes darbo sąlygas nei tos, kurias turi vyrai, ir vienodą apmokėjimą už vienodą darbą;
ii) deramą pragyvenimą jiems patiems ir jų šeimoms pagal šio Pakto nuostatas;
b) darbo sąlygas, atitinkančias saugos ir higienos reikalavimus;
c) vienodą visiems galimybę būti pakeliamiems darbe į atitinkamas aukštesnes pareigas atsižvelgiant vien į darbo stažą ir kompetenciją;
d) poilsį, laisvalaikį bei pagrįstą darbo laiko apribojimą ir mokamas įprastines atostogas, taip pat apmokėjimą už darbą valstybinių švenčių dienomis.<...>“
Valstybė privalo nedelsiant nutraukti valstybės tarnautojų, pareigūnų ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų diskriminavimą, užtikrinti teisingą apmokėjimą už darbą, teisėtų lūkesčių įgyvendinimą bei užtikrinti Lietuvos žmonėms Konstitucijoje garantuojamą saugumą
Lietuvos vidaus reikalų sistemos profesinė sąjunga, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos prokuratūros profesinė sąjunga, Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga, Lietuvos medicinos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga prašo Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką, Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką rasti galimybę susitikti su mūsų organizacijų atstovais iki liepos 1 dienos ir aptarti susidariusias problemas.Lietuvos vidaus reikalų sistemos
profesinės sąjungos l.e.p. pirmininkas Saulius Džiautas

Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų
susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas Jūrius Bruklys

Lietuvos valstybės tarnautojų
profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė

Lietuvos Respublikos prokuratūros
profesinės sąjungos įgaliotas Tarybos narys Vladimiras Sergejevas

Valstybinės mokesčių inspekcijos
profesinės sąjungos pirmininkas Julijonas Aniukštis

Lietuvos medicinos darbuotojų
profesinės sąjungos prezidentas Algirdas Radvila

Lietuvos sveikatos apsaugos
Darbuotojų profesinė sąjunga Aldona Baublytė


Kontaktiniai tel.:
Saulius Džiautas 867638556
Senas Vilkas 2007/06/14/ - 17:50 2 Komentarai · 3388 Skaityta · Spausdinti

Komentarai
Senas Vilkas 2007/06/14/ - 22:45
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS
KREIPIMASIS
Į VIDAUS REIKALŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJUSAtkūrėme nepriklausomą Lietuvą. Jos pamatas — teisingumo, laisvės, demokratijos ir žmonių geroves idealai. Viena svarbiausių jų įgyvendinimo bei valstybės gyvavimo sąlygų — gerai funkcionuojanti viešosios tvarkos palaikymo sistema — milicija. Kiekvienas Respublikos pilietis, nepriklausomai nuo tautybės ar pasaulėžiūros, turintis Šio darbo patyrimą, pasirengęs prisitekti ištikimybę Lietuvai ir jai tarnauti, yra labai reikalingas valstybei.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba užtikrina, kad bus išsaugotos socialinės vidaus reikalų darbuotojų garantijos: pensijos, mokamos nežiūrint į tai, kurioje valstybėje tarnauta, išliks užsitarnautas laipsnis, vidutinis pareigūno atlyginimas viršys uždarbio vidurkį Respublikoje.
Vyriausybė sieks, kad Lietuvos valstybinius ženklus nešiojantis žmogus būtų gerbiamas, kad jam būtų teikiama visuomenės parama.
Svarbiausia milicijos darbuotojo pareiga — ištikimybė Lietuvos Respublikai, jos žmonėms, įstatymams, viešosios tvarkos ir piliečių teisių apsauga.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kviečia visus vidaus reikalų darbuotojus ir toliau sąžiningai dirbti savo darbą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS
TARYBOS PIRMININKAS
V. LANDSBERGIS
Vilnius, 1990 m. kovo 21 d.Kas man iš tos laimės ir iš tos ir iš tos garbės, jeigu vieni džiaugsis, o kiti liūdės.
Administratorius 2007/06/21/ - 09:13
Malonų, kad mus palaiko ne tik tarnautojų PS.


LIETUVOS TRANSPORTO DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ FORUMAS

K.9576347
Minties 7-44, LT-08233, Vilnius 42, Lietuva (Lithuania) Tel. +370 5 2 738 623, mob. +370 6 8 617384
+370 6 55 98153 fax +370 5 2 612851 Įm.kodas 9576347

Email: petraska@vap.lt , www.transportfed.aiva.lt

Sąskaitos numeris LT194010042400203930,

DnB NORD bankas, Vilniaus skyrius


2007 m. birželio 20 d. Nr. 0-021

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI


Dėl

Lietuvos Vidaus Reikalų Sistemos Respublikinės Profesinės Sąjungos,

Lietuvos Valstybės Tarnautojų Profesinės Sąjungos,

Lietuvos Muitinės Darbuotojų Profesinių Sąjungų Susivienijimo,

Lietuvos Respublikos Prokuratūros Profesinės Sąjungos,

Valstybinės Mokesčių Inspekcijos Profesinės Sąjungos,

Lietuvos Medicinos Darbuotojų Profesinės Sąjungos

Lietuvos Sveikatos Apsaugos Darbuotojų Profesinės Sąjungos

2007 m. birželio 14 dienos. kreipimosi


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susirinkimas 2007 m. birželio 15 d. Klaipėdoje pritarė paminėtų profesinių sąjungų pastangoms išsikovoti savo teisių ir interesų užtikrinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad teisinėje ir sveikatos apsaugos sistemose Lietuvos piliečiai neturi savo teisių ir net laisvių užsitikrinimo. Tose sistemose dirba nekvalifikuoti arba nepakankamai kvalifikuoti darbuotojai, daro neatleistinų klaidų, dėl to, nekalbant apie materialinius nuostolius, nukenčia ir gyvena su nepateisinama rizika nukentėti sveikatos ir gyvybės atžvilgiu visi Lietuvos piliečiai. Taip yra ir dėl to, kad tinkamos kvalifikacijos darbuotojai negali sutikti su jiems sudaromomis darbo sąlygomis ir atlyginimais, kokie jiems skiriami.

Labai gerai, kad dar yra ir savo profesijos patrijotų, tai yra profesinių sąjungų, kurios gali atstovauti, susitarti ir organizuoti atitinkamų profesijų darbuotojus, tokiu būdu ieškant išeičių iš gyvybiškai svarbių visiems Lietuvos piliečiams problemų, o tiksliau pavojų sveikatai ir gyvybei.

Forumas primygtinai siūlo Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui įtakoti derybas su profesinėmis sąjungomis ir priimti tinkamus sprendimus, tinkamai įvertinant ypatingai prieš Lietuvą atsakingų darbuotojų darbą atlyginimais ir sudarant tinkamas ir pagal galimybes maksimaliai saugias darbo sąlygas.


Pirmininkas Jonas Petraška

Rašyti komentarą
Prisijunkite, norėdami parašyti komentarą.

Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo

Skirkite 2% paramą

Visos teisės saugomos © 2007 Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga
Programini palaikymą atlieka Rimas Armaitis
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006Fusion 6 by: PHP-Fusion Themes5033776 Valstybinės mokesčių inspekcijos profesinė sąjunga Unikalių apsilankymų